Почитувани граѓани,

Апликацијата „Пријави сомнително лице“ е наменета за пријавување какво било сознание или информација/и за лице кое подготвува, извршува или има извршено кривично дело или други безбедносни појави и настани.

Секое лажно пријавување е санкционирано со Кривичниот закон на РСМ - како кривично дело.

Апелираме за случаи кои се итни или за кои постојат докази дека се вршат во моментот, граѓаните
наместо понудената апликација, тоа веднаш да го пријават на телeфонскиот број 192.

Изберете град